Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
21.01.2016

Dalja kategorizacija odobrenih objekata u poslovanju hranom

U skladu sa Odlukom o sprovođenju postupka dalje kategorizacije odobrenih objekata u poslovanju hranom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja broj: 323-64/15-2 od 09. novembra 2015. godine sprovešće se, po službenoj dužnosti, dalja detaljna procjena usaglašenosti sa EU zahtjevima (dalja kategorizacija) u svim odobrenim objektima za preradu hrane radi prikupljanja dodatnih informacija o poslovanju subjekata i pripreme Nacionalnog plana za unaprjeđenje objekata.
Projekti                                                                       

                                                                                                       Vet up             

Veterinarska uprava

Zajedno protiv bjesnila

Veterinarska uprava

Projekat za podršku razvoju servisa sigurnosti hrane u Crnoj Gori

 Vet up

       European Food Safety Authority

     

Aktuelnosti

24.05.2016.

Saopštenje

Saopštenje

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore - Uprava za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u saradnji sa Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE) je započela regionalnu kampanju sa ciljem razvijanja svijesti u kontroli populacije pasa lutalica i ulozi pojedinca, organizacija i institucija u dugoročnom rješavanju ovog problema u zemljama Jugoistočne Europe. Svjetska organizacija za zaštitu zdravlja životinja (OIE) je 13. maj 2016. godine odredila kao datum početka ove kampanje.

više...
20.05.2016.

R J E Š E NJ A o izboru vršioca javnih poslova za sprovođenje mjera utvrđenih Programom obaveznih mjera zdrastvene zaštite životinja u 2016.godini

U skladu sa članom 24 stav 7 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, br. 30/12 i 48/15), Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove objavljuje R J E Š E NJ A o izboru vršioca javnih poslova za sprovođenje mjera utvrđenih Programom obaveznih mjera zdrastvene zaštite životinja u 2016.godini (“Službeni list CG”, broj 27/16), nakon sprovedenog postupka po javnom konkursu za ustupanje javnih poslova - sprovođenje mjera utvrđenih Programom obaveznih mjera zdrastvene zaštite životinja u 2016.godini (“Službeni list CG”, broj 27/16) veterinarskim organizacijama na izvršavanje.

više...
05.05.2016.

Završna konferencija projekta CAPS2 "Jačanje centara za proizvodnju akvakulture i nadzor bezbjednosti u prekograničnim zemljama Jadrana - CAPS2"

Završna konferencija projekta CAPS2 "Jačanje centara za proizvodnju akvakulture i nadzor bezbjednosti u prekograničnim zemljama Jadrana - CAPS2" koji je kofinansiran od strane Evropske unije, kroz Program IPA Adriatik prekogranične saradnje 2007-2013 (IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme 2007-2013), održaće se u Splitu 5. maja 2016. godine.

više...
05.05.2016.

PROGRAM OBAVEZNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA U 2016. GODINI

Na osnovu člana 47 stav 3 Zakona o veterinarstvu ("Službeni list CG", br. 30/12 i 48/15) i Zakona o Budžetu Crne Gore za 2016. godinu ("Službeni list CG", broj 79/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je PROGRAM OBAVEZNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA U 2016. GODINI

više...
04.05.2016.

Bolest kvrgave kože (Lumpy skin disease)

Na teritoriji Crne Gore u cilјu preveniranja, sprječavanja pojavlјivanja ili ranog otkrivanja bolesti naložene su pojačane mjere kontrole zdravstvenog stanja prijemčivih životinja u pograničnim područjima Crne Gore, kao i informisanje vlasnika životinja da čim primjete simptome o tome obavijeste nadležne veterinarske ambulante ili veterinarske inspektore, dok su veterinarske službe Crne Gore u stanju pojačane pripravnosti zbog povećanog rizika od unošenja zarazne bolesti.

više...