Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
19.07.2016

Informacija o aktivnostima na sprječavanju pojave bolesti kvrgava koža goveda

Povodom neposredne opasnosti od pojave opasne zarazne bolesti kvrgave kože goveda na teritoriji Crne Gore, Uprava za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, izdaje sljedeće
Projekti            


           UBHVFP

               UBHVFP

               UBHVFP

               VU


                   

Aquaculture Balkan

 

Aktuelnosti

23.09.2016.

NAJAVA: Radionica o vršenju fitosanitarne kontrole radi izdavanja biljnih pasoša

U periodu od 26. - 29. septembra 2016. godine održaće se ekspertska misija i radionica na temu Fitosanitarna kontrola radi izdavanja biljnih pasoša (TAIEX Expert Mission on Phytosanitary Control for issuing Plant Passports, Taiex Workshop on Phytosanitary Control for issuing Plant Passports).

više...
23.09.2016.

Periodični izvještaj na Programu “Posebni nadzor Citrus tristeza virus (CTV)“

U skladu sa instrukcijama Virusološke laboratorije Biotehničkog fakulteta, Fitosanitarna inspekcija je tokom jula izvršila uzorkovanje citrusa radi utvrđivanja prisustva Citrus tristeza virus (CTV).

više...
23.09.2016.

Periodični izvještaj na Programu “Posebni nadzor Potato spindle tuber viroid (PSTVd)“

Realizacijom Programa „Posebni nadzor Potato spindle tuber viroid (PSTVd)”, koji se sprovodi u sklopu Programa Fitosanitarnih mjera za 2016. godinu, fitosanitarna inspekcija je tokom avgusta mjeseca Virusološkoj laboratoriji dostavila 18 uzoraka biljnog materijala, od čega 9 uzoraka paradajza (Solanum lycopersicum L.), 8 uzoraka različitih ukrasnih biljaka (Petunia sp., Dahlia sp. i Brugmansia spp.) i 1 uzorak krompira (Solanum tuberosum L.).

više...
23.09.2016.

Periodični izvještaj na Programu “Monitoring Pepino mosaic virus (PepMV)“

Realizacija Programa „Monitoring Pepino mosaic virus (PepMV)” tokom jula 2016. godine obuhvatila je sakupljanje uzoraka u proizvodnji paradajza u zaštićenom prostoru na teritoriji opštine Podgorica.

više...
15.09.2016.

Poziv za Naučno nastavne ustanove za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o ovlašćenju za organizaciju specijalističkog kursa

Pozivaju se sve zainteresovane naučno nastavne ustanove da se prijave Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja - Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove za vršenje stručnih poslova edukacije lica odgovornih za promet i upotrebu sredstava za zaštitu bilja odnosno organizovanje specijalističkih kurseva za sredstva za zaštitu bilja radi dobijanja ovlašćenja za vršenje navedenih poslova.

više...