Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
20.04.2015

Najava: Obuka CAPS2 „ Primjena Analize rizika u bezbjednosti hrane“

Cilj obuke je prenos znanja o osnovnim principima i primjeni analize rizika u implementaciji i sprovodjenju nacionalnih planova kontrole u oblasti bezbjednosti hrane, sa posebnim osvrtom na bezbjednost proizvoda akvakulture.Učesnici su predstavnici nacionalnih i lokalnih službi za bezbjednost hrane iz Crne Gore i regiona, kao i predstavnici laboratorija uključenih u sprovodnje planova nadzora bezbjednosti proizvoda akvakulture.21.01.2016.

Dalja kategorizacija odobrenih objekata u poslovanju hranom

Dalja kategorizacija odobrenih objekata u poslovanju hranom

U skladu sa Odlukom o sprovođenju postupka dalje kategorizacije odobrenih objekata u poslovanju hranom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja broj: 323-64/15-2 od 09. novembra 2015. godine sprovešće se, po službenoj dužnosti, dalja detaljna procjena usaglašenosti sa EU zahtjevima (dalja kategorizacija) u svim odobrenim objektima za preradu hrane radi prikupljanja dodatnih informacija o poslovanju subjekata i pripreme Nacionalnog plana za unaprjeđenje objekata.Projekti                                                                       

                                                                                                       Vet up             

Veterinarska uprava

Zajedno protiv bjesnila

Veterinarska uprava

Projekat za podršku razvoju servisa sigurnosti hrane u Crnoj Gori

 Vet up

       European Food Safety Authority

     

Aktuelnosti

21.01.2016.

Dalja kategorizacija odobrenih objekata u poslovanju hranom

U skladu sa Odlukom o sprovođenju postupka dalje kategorizacije odobrenih objekata u poslovanju hranom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja broj: 323-64/15-2 od 09. novembra 2015. godine sprovešće se, po službenoj dužnosti, dalja detaljna procjena usaglašenosti sa EU zahtjevima (dalja kategorizacija) u svim odobrenim objektima za preradu hrane radi prikupljanja dodatnih informacija o poslovanju subjekata i pripreme Nacionalnog plana za unaprjeđenje objekata.

više...
18.01.2016.

Uputstvo za držaoce životinja

Osnovna uloga obilježavanja životinja je suzbijanje i iskorjenjivanje bolesti životinja, zaštita zdravlja potrošača, kontrola prometa životinja, obilježavanje goveđeg mesa i mesa drugih životinja u cilju praćenja lanca ishrane, kontrola uvoza i izvoza, kontrola rezidua i dobrobiti životinja, ostvarivanja prava za direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji i prikupljanja statističkih podataka. Registracija gazdinstava je obavezna za sva gazdinstva na kojima se uzgajaju ili drže životinje. Svako gazdinstvo sa životinjama mora biti registrovano u Centralnom registru gazdinstava Veterinarske uprave.

više...
13.12.2015.

Obavještenje: Počinje deveta kampanja oralne vakcinacije lisica protiv bjesnila

Kampanja oralne vakcinacije lisica traje već četiri godine i sprovodi se u svrhu zaštite zdravlja ljudi i domaćih životinja od bjesnila kao i zaštiti zdravlja i dobrobiti životinja, boljem pozicioniranju Crne Gore na međunarodnom tržištu, posebno u oblasti proizvodnje hrane ali i drugim povezanim granama privrede. Kampanju finansira Crna Gora i Evropska unija.

više...