Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
21.01.2016

Dalja kategorizacija odobrenih objekata u poslovanju hranom

U skladu sa Odlukom o sprovođenju postupka dalje kategorizacije odobrenih objekata u poslovanju hranom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja broj: 323-64/15-2 od 09. novembra 2015. godine sprovešće se, po službenoj dužnosti, dalja detaljna procjena usaglašenosti sa EU zahtjevima (dalja kategorizacija) u svim odobrenim objektima za preradu hrane radi prikupljanja dodatnih informacija o poslovanju subjekata i pripreme Nacionalnog plana za unaprjeđenje objekata.
Projekti                                                                       

                                                                                                       Vet up             

Veterinarska uprava

Zajedno protiv bjesnila

Veterinarska uprava

Projekat za podršku razvoju servisa sigurnosti hrane u Crnoj Gori

 Vet up

       European Food Safety Authority

     

Aktuelnosti

22.06.2016.

Stručna praksa u Evropskoj agenciji za bezbjednost hrane (EFSA)

Stručna praksa u Evropskoj agenciji za bezbjednost hrane (EFSA)

Diplomirali ste i u potrazi ste za zanimljivim i poučnim iskustvom u dinamičnoj evropskoj agenciji? Želite primjeniti stečena znanja i vještine u nekom od područja djelovanja EFSA-e? Želite biti uključeni u rad evropske organizacije?

više...
16.06.2016.

STRUČNI SASTANAK Bolest kvrgave kože –Lumpy skin disease etiologija, epizootiologija, dijagnoza, preventivne i kontrolne mjere

Imajući u vidu pojavu bolesti kvrgave kože na teritoriji Republike Makedonije, a naročito na teritoriji Republike Srbije i činjenicu da je bolest još uvijek „nova“ na teritoriji regiona i Evrope, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fiotsanitarne poslove u saradnji sa Veterinarskom komorom Crne Gore organizuje stručni sastanak radi detaljnijeg upoznavanja sa statusom ove bolesti, preduzetim mjerama za spriječavanje pojave ove bolesti na teritoriji Crne Gore, mjerama za za prevenciju i kontrolu i preporukama Međunarodne organizacije za zdravlje životinja (OIE) i Evropske komisije.

više...
15.06.2016.

JAVNI KONKURS za ustupanje javnih poslova - sprovođenje mjera utvrđenih Programom obaveznih mjera zdrastvene zaštite životinja u 2016.godini (“Službeni list CG”, broj 27/16)

JAVNI KONKURS za ustupanje javnih poslova - sprovođenje mjera utvrđenih Programom obaveznih mjera zdrastvene zaštite životinja u 2016.godini (“Službeni list CG”, broj 27/16)

više...
13.06.2016.

Instrukciju za obavezno postupanje u cilju sprječavanja pojave i širenja naročito opasne zarazne bolesti kvrgave kože na teritoriji Crne Gore sa teritorije Republike Srbije

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je Instrukciju za obavezno postupanje u cilju sprječavanja pojave i širenja naročito opasne zarazne bolesti kvrgave kože na teritoriji Crne Gore sa teritorije Republike Srbije.

više...
09.06.2016.

Saopštenje

Оd 10.06.2016. gоdinе, Мinistаrstvо poljoprivrede i ruralnog razvoja-Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori započinje desetu kampanju oralne vakcinacije lisica protiv bjesnila.

više...