Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
21.01.2016

Dalja kategorizacija odobrenih objekata u poslovanju hranom

U skladu sa Odlukom o sprovođenju postupka dalje kategorizacije odobrenih objekata u poslovanju hranom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja broj: 323-64/15-2 od 09. novembra 2015. godine sprovešće se, po službenoj dužnosti, dalja detaljna procjena usaglašenosti sa EU zahtjevima (dalja kategorizacija) u svim odobrenim objektima za preradu hrane radi prikupljanja dodatnih informacija o poslovanju subjekata i pripreme Nacionalnog plana za unaprjeđenje objekata.06.04.2016.

Saopštenje

Saopštenje

Poštovani korisnici obavještavamo Vas da je Vlada Crne Gore donijela sledeće uredbe na osnovu Zakona o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 57/15): Uredbu o informisanju potrošača o hrani, Uredbu o higijene hrane, Uredbu o prehrambenim aromama koje se mogu koristiti za hranu, Uredbu o aditivima koji se mogu koristiti u hrani i Uredbu o uslovima za odstupanje u pogledu izgradnje, uređenja i opremanja objekata koji imaju mali obim proizvodnje, prerade i obrade hrane.Projekti                                                                       

                                                                                                       Vet up             

Veterinarska uprava

Zajedno protiv bjesnila

Veterinarska uprava

Projekat za podršku razvoju servisa sigurnosti hrane u Crnoj Gori

 Vet up

       European Food Safety Authority

     

Aktuelnosti

05.05.2016.

Završna konferencija projekta CAPS2 "Jačanje centara za proizvodnju akvakulture i nadzor bezbjednosti u prekograničnim zemljama Jadrana - CAPS2"

Završna konferencija projekta CAPS2 "Jačanje centara za proizvodnju akvakulture i nadzor bezbjednosti u prekograničnim zemljama Jadrana - CAPS2" koji je kofinansiran od strane Evropske unije, kroz Program IPA Adriatik prekogranične saradnje 2007-2013 (IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme 2007-2013), održaće se u Splitu 5. maja 2016. godine.

više...
05.05.2016.

PROGRAM OBAVEZNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA U 2016. GODINI

Na osnovu člana 47 stav 3 Zakona o veterinarstvu ("Službeni list CG", br. 30/12 i 48/15) i Zakona o Budžetu Crne Gore za 2016. godinu ("Službeni list CG", broj 79/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je PROGRAM OBAVEZNIH MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA U 2016. GODINI

više...
04.05.2016.

Bolest kvrgave kože (Lumpy skin disease)

Na teritoriji Crne Gore u cilјu preveniranja, sprječavanja pojavlјivanja ili ranog otkrivanja bolesti naložene su pojačane mjere kontrole zdravstvenog stanja prijemčivih životinja u pograničnim područjima Crne Gore, kao i informisanje vlasnika životinja da čim primjete simptome o tome obavijeste nadležne veterinarske ambulante ili veterinarske inspektore, dok su veterinarske službe Crne Gore u stanju pojačane pripravnosti zbog povećanog rizika od unošenja zarazne bolesti.

više...
28.04.2016.

JAVNI KONKURS za ustupanje javnih poslova - sprovođenje mjera utvrđenih Programom obaveznih mjera zdrastvene zaštite životinja u 2016.godini (“Službeni list CG”, broj 27/16)

UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE raspisuje JAVNI KONKURS za ustupanje javnih poslova - sprovođenje mjera utvrđenih Programom obaveznih mjera zdrastvene zaštite životinja u 2016.godini (“Službeni list CG”, broj 27/16) veterinarskim organizacijama na izvršavanje

više...
28.04.2016.

SVJETSKI DAN VETERINARA

Svjetski dan veterinara obilježava se od 2000-te godine, na inicijativu Svjetske Veterinarske Asocijacije (World Veterinary Association) i uz podršku Svjetske organizacije za zdravlje životinja (World Organization for Animal Health). Svjetski Dan Veterinara održava se uvijek posljednje subote u aprilu mjesecu, a ove godine biće obilježen 30.aprila.Tema “Svjetskog Dana Veterinara” u 2016 godini је kontinuirano obrazovanje veterinara i povećavanje stručnosti na teme kao što su zoonoze, bezbjednost hrane i otpornost na antibiotike.

više...